İSTASYONLAR

İSTASYON SEÇ POLİTİKALARIMIZ

SEÇ sorumluluğumuzu yansıtan Türkiye Petrolleri istasyonlarında gerçekleşen tüm operasyonlarda, toplumun ve çalışanların emniyetini sağlamak ve çevreye karşı duyarlı olmak temel amacımızdır.

HEDEFİMİZ;

  • Türkiye Petrolleri istasyonlarında kazaya sebep olabilecek tehlike ve risklerin giderilmesini sağlamak,
  • Acil durumlara etkin müdahale edilebilmesi amacıyla istasyonlarda acil durum planı ve tatbikatı yapılmasını sağlamak,
  • Türkiye Petrolleri istasyonlarında SEÇ standardı oluşturmak ve istasyon faaliyetlerinin yasal mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla periyodik olarak istasyon kontrolleri gerçekleştirmek ve iyileştirme yönünde aksiyonlar almak,
  • Planlama ve performans izleme sistemi kurarak istasyon SEÇ sürecinin sürekli olarak gelişmesini sağlamak,
  • Bayi personeline sağlık, emniyet, çevre ve güvenlik kapsamında verilen eğitimler ile SEÇ bilinci, farkındalığı ve bağlığı oluşturmak,
  • İstasyon faaliyetleri sonucunda oluşabilecek çevresel etkilenmenin en aza indirilmesi yönünde bayilerimizi bilinçlendirmek.

BELGELER
TP AMBARLI DEPOLAMA VE DOLUM TERMİNALİ TEHLİKELİ MADDE REHBERİ - TÜRKÇE
TP AMBARLI DEPOLAMA VE DOLUM TERMİNALİ TEHLİKELİ MADDE REHBERİ - İNGİLİZCE